บทความ

ระหว่างสี่เหลี่ยมกับลูกบาศก์

ระหว่างสี่เหลี่ยมกับลูกบาศก์

ค้นหาจำนวนเต็มบวก X น้อยกว่า 1,000 เช่นนั้นหมายเลขที่นำหน้ามัน (X - 1) เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสซึ่งก็คือบอกได้ว่ามันสามารถแสดงเป็น (X - 1) = Y2 และหมายเลขถัดไป (X + 1) เป็นคิวบ์นั่นคือมันสามารถแสดงเป็น (X + 1) = Z3.

ทางออก

หมายเลขเดียวที่ตรงกับคุณสมบัตินี้คือ ที่ 26. คุณสามารถดูตัวอย่างได้ที่หน้า gaussianos.com


วีดีโอ: รปเรขาคณตทประกอบ ขนจากลกบาศก ตอนท 1 (กันยายน 2021).