ข้อมูล

ซื้อเสื้อยืด

ซื้อเสื้อยืด

ในประเทศของฉันมีเหรียญ 5, 10 และ 50 เซ็นต์เท่านั้น ฉันไปที่ร้านจำหน่ายเครื่องแต่งกายบุรุษเพื่อซื้อผ้าเพื่อแต่งตัวให้ฉันและพนักงานขายเตือนฉันว่าเธอไม่มีการเปลี่ยนแปลง ฉันมีเหรียญหกเหรียญซึ่งฉันสามารถซื้อผ้าเมตรหรือสามเมตร แต่ไม่ใช่สองเหรียญ

ผ้าแต่ละเมตรมีราคาเท่าไหร่?

ทางออก

ฉันมี 70 เซ็นต์ในกระเป๋าของฉันในสองเหรียญ 10 และหนึ่งใน 50 และ ผ้าเมตรแต่ละอันมีค่าใช้จ่าย 20 เซนต์.


วีดีโอ: เดนประตนำต 5 หาเสอผาขายออนไลน เสอตวละ 80 บาท ซอปลกขายสงมาตงนาน (กันยายน 2021).