ในรายละเอียด

ปีที่อัลเบอร์โตเกิด

ปีที่อัลเบอร์โตเกิด

อัลเบอร์โตเพื่อนของฉันชอบปริศนา ฉันจำได้ว่าปีที่การแข่งขันกีฬาโอลิมปิกจัดขึ้นที่ประเทศจีนบอกฉันดังนี้:

จำนวนวันนี้ตรงกับปีที่ฉันเป็น แต่ก่อนผ่านไปหนึ่งสัปดาห์จะมีวันที่จำนวนวันจะเป็นหนึ่งในห้าของอายุที่ฉันจะเป็น

อัลเบอร์โตเกิดในปีใด

ทางออก

บทสนทนาเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2551 ในเวลานั้นอัลเบอร์โตอายุ 29 ปี ในอีกหกวันเขาอายุ 30 ซึ่งเป็นหนึ่งในห้าของหก (วันก่อนทางหนึ่งสัปดาห์) ดังนั้น อัลเบอร์โตเกิดเมื่อเดือนมีนาคม 2521