บทความ

ข้อสอบเกรด

ข้อสอบเกรด

เมื่อครูทำการแก้ไขการสอบหกครั้งแรกในชั้นเรียนคะแนนเฉลี่ยคือ 8.4 คะแนน เมื่อแก้ไขวันที่เจ็ดคะแนนเฉลี่ยจะเพิ่มเป็น 8.5 คะแนน

คุณสอบวิชาอะไรเกรดเจ็ด

ทางออก

เกรดเจ็ดคือ 9.1

ผลรวมของการสอบ 6 ครั้งแรกคือ: 8.4 × 6 = 50.4
ผลรวมของ 7 คือ: 8.5 × 7 = 59.5
หากพวกเขาลบบันทึกจะได้รับ: 59.5 - 50.4 = 9.1


วีดีโอ: 5 วธบอกเกรดแม!? ฉบบเกรยน (กันยายน 2021).