ในรายละเอียด

ปัญหาของแปดราชินี

ปัญหาของแปดราชินี

ลองนึกภาพกระดานหมากรุกขนาด 5 x 5 ผู้เล่นคนหนึ่งมีห้าราชินีขาวและอีกสามราชินีสีดำ ไม่มีชิ้นส่วนเพิ่มเติม

คุณสามารถวางราชินีแปดตัวโดยไม่มีสีใดสีหนึ่งสามารถจับควีนอื่น ๆ ได้หรือไม่?

ทางออก

A-4, A-5, B-1, B-2, C-1, D-5, E-2, E-3


วีดีโอ: ราชนสทดา "ยายไปอยอตาล? ทำไม? ดร. เพยงดน รกไทย 11 . 2562 (กันยายน 2021).